فیلم روش تولید کیسه های پلاستیکی

فیلم بالا ، رایج ترین روش تولید کیسه های پلاستیکی یعنی روش Blown Film Extrusion را نشان می دهد. در این روش کیسه های پلاستیکی با اکسترود پلی اتیلن ذوب شده از قالب های دایروی شکل قائم، تولید میشوند. از وسط قالب، هوا درون لوله ی پلاستیکی اکسترود شده دمیده می شود تا دو طرف کیسه ی پلاستیکی سرد شده و به هم نچسبد. سپس کیسه ها به اندازه لازم برش داده می شوند .روش تولید عموم کیسه های پلاستیکی یکیه و فقط در نوع قالب اولیه و مراحل دوخت ( حرارتی ) ، تفاوت های جزئی دارند.